The “Metropolitan Area Express” speeding through town during the holidays